Používate už nepodporovaný internetový prehliadač. Stránky v ňom nebudú správne zobrazené. Odporúčame použiť niektorý z nasledujúcich: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, alebo Microsoft Edge (súčasťou operačného systému Windows 10).

Cestovné náklady

820015
30,00 € s DPH: 36,00 €
nie je skladom
Cestovné náklady do vzdialenosti 30km od najbližšieho servisného strediska. Cestovné pri väčšej vzdialenosti bude účtované na základe reálnej vzdialenosti.