Používate už nepodporovaný internetový prehliadač. Stránky v ňom nebudú správne zobrazené. Odporúčame použiť niektorý z nasledujúcich: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, alebo Microsoft Edge (súčasťou operačného systému Windows 10).

Zásady ochrany osobných údajov


spoločnosť A3 Soft s.r.o., sídlo: Továrenská 98/4, Púchov 020 01, Slovenská republika, IČO: 36337960, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčín, oddiel: Sro, vložka: 14910/R
I. Ako chránime Vaše súkromie? 1. Aby sme Vám mohli poskytnúť všetky naše služby, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR"), ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v platnom znení. 2. My sa týmito nariadeniami pri používaní Vašich údajov riadime a evidujeme o Vás len tie údaje, ktoré nám sami sprostredkujete, alebo sú verejne dostupné. 3. Právnym základom spracovania osobných údajov je vytvorenie účtu na portáli FiskalPRO (https://portal.fiskalpro.eu). 4. Pre spracovanie osobných údajov tiež využívame služby ďalších spracovávateľov, ktorí osobné údaje spracovávajú len podľa našich pokynov. Osobné údaje nie sú poskytnuté tretím stranám s výnimkou spoločností:
 • IČO 36337960 - A3 Soft s.r.o. (Slovenská republika)
 • IČO 50280635 - A3 Pay s.r.o. (Slovenská republika)
 • IČO 46580581 - A3 Soft s.r.o. (Česká republika)
 • IČO 35834498 - Direct Parcel Distribution SK s.r.o. (prepravná spoločnosť DPD)
 • IČO 47927682 - DHL Parcel Slovensko spol. s r.o. (prepravná spoločnosť DHL)
 • IČO 31351603 - TNT Express Worldwide spol. s r.o. (prepravná spoločnosť TNT)
5. Uchovávame o Vás tieto údaje:
a) Pre vytvorenie účtu na portáli a používanie zariadenia:
 • meno a priezvisko
 • e-mail adresu
 • telefónne číslo
 • obchodný názov, IČO, DIČ a adresu firmy
 • adresy prevádzok vrátane štátu
 • cookies
 • IP adresu
b) Pre využívanie platobných funkcií terminálu:
 • dátum narodenia
 • rodné číslo
 • miesto narodenia
 • presná adresa vrátane štátu
 • číslo a platnosť občianskeho preukazu, pasu, alebo povolenia k pobytu
 • vydavateľa dokladu totožnosti
 • pohlavie
 • národnosť
 • štátna príslušnosť
 • popis predávaných služieb a výrobkov
 • číslo bankového účtu
6. Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, abyste ich nemuseli vždy nanovo zapisovať pri využívaní a aktivácii všetkých nami poskytovaných služieb. Vaše údaje tiež využívame preto, aby sme Vás mohli oslovovať telefonicky alebo e-mailom a ponúknuť Vám služby a výrobky, tj. zaslať Vám obchodné informácie a informovať Vás o akciách, udalostiach alebo ďalších možnostiach obchodnej spolupráce. 7. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť resp. aktualizovať prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení na portál FiskalPRO. V prípade, že si prajete zrušiť svoju registráciu, požiadajte nás o to e-mailom na adrese info@fiskalpro.eu. Vaše konto bude deaktivované. 8. Prístup k osobným údajom majú len oprávnené osoby, ktoré boli riadne poučené. Registráciou nám udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov po dobu existencie užívateľského účtu, a 24 mesiacov po jeho skončení. Lehota na spracovávanie môže byť kratšia, ak súhlas odvoláte.
II. Súbory cookies Cookies sú veľmi malé, textové, dočasné súbory, ktoré zobrazená internetová stránka ukladá do prehliadača vášho koncového zariadenia (počítača, tabletu, smartphonu a pod.). Dočasné súbory cookie sa ukladajú iba na dobu vašej návštevy na našej internetovej stránke. Trvalé súbory cookie zostávajú uložené ďalej, a to v závislosti na svojej funkcii. Tieto súbory môžete z prehliadača kedykoľvek odstrániť. Súbory cookie nezhromažďujú žiadne vaše osobné údaje, bez týchto súborov však nedokážeme zaistiť plnohodnotnú funkčnosť webových stránok. Zobraziť nastavenia cookies.
III. Analýza a štatistiky Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocou analytických služieb. Žiadne z údajov, ktoré pomocou tejto služby analyzujeme, nie sú vašimi osobnými údajmi. Pomocou tejto služby zisťujeme návštevnosť, geografické údaje, informácie o prehliadači a operačnom systému, z ktorého na naše webové stránky pristupujete. Všetky tieto informácie využívame pre marketingové účely, pre účely ďalšieho zlepšovania webových stránok a obsahu.