Používate už nepodporovaný internetový prehliadač. Stránky v ňom nebudú správne zobrazené. Odporúčame použiť niektorý z nasledujúcich: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, alebo Microsoft Edge (súčasťou operačného systému Windows 10).

SLA Basic

70816
70816
Servis Level Agreement Basic s mesačnou periódou fakturácie
5,00 € mesačne s DPH: 6,00 € mesačne
skladom

Služba SLA Basic

Servis Level Agreement Basic zahŕňa:

- telefonickú a mailovú podporu v rozlíšení kritických a nekritických servisných požiadaviek nasledovne:

Kritická servisná požiadavka - havária: je označená za kritickú iba v prípade, že je Užívateľovi na zariadení znemožnené vystavovať a tlačiť doklady potrebné pre jeho bežnú prevádzku v súlade s platnou legislatívou. Všetky ostatné servisné požiadavky sú považované za nekritické servisné požiadavky.

- v dňoch PO-PIA s reakciou na požiadavku do 6 hod.,

- vyriešenie servisného incidentu v servisnom stredisku Poskytovateľa do 48 hodín v rámci otváracích hodín servisného strediska)

-doručenie zariadenia zabezpečuje užívateľ

Kritická servisná požiadavka - havária: - zastrešená v rámci poskytovania služby - Hotline

SLA BASIC
Dni09:00 - 17:00
POHELP/HOT
UTHELP/HOT
STHELP/HOT
ŠTHELP/HOT
PIAHELP/HOT
SO-
NE-
SVIATOK-

 

Nekritická servisná požiadavka: - v dňoch PO-PIA s reakciou na požiadavku do 12 hod., vyriešenie servisného incidentu v servisnom stredisku podľa otváracích hodín. Doručenie zariadenia zabezpečuje užívateľ. Poskytovateľa do 96 hodín v rámci otváracích hodín servisného strediska) .

Nezahŕňa:

- výjazd technika k zákazníkovi

V prípade potreby vyriešenia servisnej požiadavky s ohľadom na záručnú lehotu alebo neodborná manipulácia so zariadením, sa budú Užívateľovi účtovať náklady v súlade s platným cenníkom.