Používate už nepodporovaný internetový prehliadač. Stránky v ňom nebudú správne zobrazené. Odporúčame použiť niektorý z nasledujúcich: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, alebo Microsoft Edge (súčasťou operačného systému Windows 10).

SLA Professional

70820
70820
Servis Level Agreement Professional s mesačnou periódou fakturácie
15,00 € mesačne s DPH: 18,00 € mesačne
skladom

Služba SLA Professional

Servis Level Agreement Professional zahŕňa:

- telefonickú a mailovú podporu v rozlíšení kritických a nekritických servisných požiadaviek nasledovne:

Kritická servisná požiadavka - havária: je označená za kritickú iba v prípade, že je Užívateľovi na zariadení znemožnené vystavovať a tlačiť doklady potrebné pre jeho bežnú prevádzku v súlade s platnou legislatívou. Všetky ostatné servisné požiadavky sú považované za nekritické servisné požiadavky.

- v dňoch PO-NE 08:00 hod. - 22:00 hod. s reakciou na požiadavku do 6 hod.,

- vyriešenie servisného incidentu v servisnom stredisku Poskytovateľa do 24 hodín v rámci otváracích hodín servisného strediska, pričom doručenie zariadenia zabezpečuje užívateľ, - v prípade nutnosti výjazd servisného technika

- vyriešenie servisného incidentu v prevádzke zákazníka na nasledujúci pracovný deň za predpokladu nahlásenia požiadavky do 15:00 hod.

Kritická servisná požiadavka - havária: - zastrešená v rámci poskytovania služby - Hotline

SLA PROFESIONAL
Dni08:00 - 17:0017:00 -22:00
 HELP/HOTHOTLINE
UTHELP/HOTHOTLINE
STHELP/HOTHOTLINE
ŠTHELP/HOTHOTLINE
PIAHELP/HOTHOTLINE
SOHOTLINEHOTLINE
NEHOTLINEHOTLINE
SVIATOKHOTLINEHOTLINE

Nekritická servisná požiadavka:

- v dňoch PO-PIA 08:00 - 17:00 s reakciou na požiadavku do 12 hod., vyriešenie servisného incidentu v servisnom stredisku podľa otváracích hodín. Doručenie zariadenia zabezpečuje užívateľ. Poskytovateľa do 48 hodín v rámci otváracích hodín servisného strediska) . V prípade potreby vyriešenia servisnej požiadavky s ohľadom na záručnú lehotu alebo neodborná manipulácia so zariadením bude užívateľ znášať náklady v súlade s platným cenníkom.